Editie: Jaargang 7 - 2008 - Nummer 2

Omgaan met verschillen. Verslag van een rondetafelgesprek

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs gaan we uit van de ontwikkelbaarheid en onderwijsbaarheid van alle kinderen. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe gaan scholen om met verschillende leerlingen? Welke mogelijkheden zien zij en welke grenzen zijn er?

Lees verder
De krant. Een sociaal-culturele praktijk voor onderzoekend leren

Esther Woltz is dit jaar met de groep mee gegaan van groep 4 naar groep 5. Ze vraagt zich af hoe ze het onderzoek van kinderen kan begeleiden. Middenbouwcoach Sanne van der Linden ondersteunt Esther met het vormgeven van een sociaal-culturele praktijk.

Lees verder
De drie H’s. Onderzoek naar de waarde van echte materialen in spelactiviteiten

Marjan van Baekel-Kan heeft onderzoek gedaan naar de vraag: Dragen echte materialen in de spelactiviteit meer bij aan de spelontwikkeling van jonge kinderen dan namaakmaterialen? Op de Startblokkendag presenteerde zij haar onderzoeksresultaten.

Lees verder
Over wat OGO ons brengt…

In dit artikel beschrijft Mariëlle Poland evaluatieonderzoek naar taal en onderzoek naar leerresultaten bij rekenen-wiskunde. Het zal duidelijk worden dat OGO een positieve invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen.

Lees verder
Meer doen met minder. Lees-schrijfactiviteiten met een wekelijkse tekst in groep 3-4

Bij het werken met de wekelijkse leestekst plant Margreet lees-schrijfactiviteiten waarbij de vier onderdelen motivatie, leesbegrip, techniek en woordenschat zijn geïntegreerd.

Lees verder
Meer smaak in de kinderopvang?! Startblokken in het Landelijk Curriculum Kinderopvang

In het ontwerp van het Landelijk Curriculum Kinderopvang worden twee grote praktijkvelden uitgewerkt: leren in verzorgingssituaties en speelleersituaties. Beide praktijkvelden worden pedagogisch ingevuld.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Buiten leren. Leren in en van de natuur

De laatste tijd besteden verschillende media aandacht aan het leren in en van de natuur. Buiten leren is van belang voor alle kinderen. Maar hoe kan dat er dan uitzien?

Lees verder
Tweedaagse Winterschool 2008

Op 25 en 26 januari jl. hield De Activiteit een tweedaagse Winterschool voor leerkrachten, nascholers en andere geïnteresseerden. De ruim 40 deelnemers kregen een gevarieerd programma aangeboden. Hanneke Verkleij doet verslag van de lezingen.

Lees verder
“Zeg eens aaahhh…” Startblokken in de peuterspeelzaal

Startblokken beoogt de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen optimaal te ondersteunen en stimuleren. De auteur laat zien hoe leidsters een betekenisvol aanbod ontwerpen, werken aan een pedagogische basis en spelactiviteiten begeleiden en observeren

Lees verder
Versterk de Voor- en Vroegschool

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat ongeveer acht jaar en dan is balans opmaken niet verkeerd. Uit kleinschalige onderzoeken in eigen land kwam de VVE al eerder redelijk positief uit de bus.

Lees verder