Editie: Jaargang 7 - 2008 - Nummer 4

Boeksignalering
Lees verder
Ouders tussen de pannen

De overheid stimuleert een grotere betrokkenheid van ouders bij de scholen. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn bijvoorbeeld met de vorig jaar ingestelde Wet op de Medezeggenschap voor ouders daadwerkelijk toegenomen.

Lees verder
In de ‘verzuip’ met OGO

Tina van der Linden is een kleuterleerkracht die start met Ontwikkelingsgericht Onderwijs in haar groep. Tijdens haar zoektocht om een dierenthema in goede banen te leiden verbaast het haar telkens weer hoeveel kinderen al kunnen en weten.

Lees verder
Learning apart together. Een LIO -stage op een OGO -school

Hans Bakker, docent onderwijskunde en pedagogiek, laat zien hoe hij studenten voorbereidt op een LIO-stage op een OGO-school. Daarnaast rapporteert Chiel van der Veen, net afgestudeerde pabo-student, over zijn eindstage in groep 5 op de Avonturijn.

Lees verder
Onderzoek naar het portfolio als evaluatiemethode

In het onderzoek heeft Sandra de Koster onder meer met drie leerkrachten gesproken over hun ervaringen met het portfolio. Opbrengsten en knelpunten van de portfoliomethode kwamen aan de orde.

Lees verder
Opvoeden, een kwestie van respect. Een cursus voor ouders

Ouders zitten vaak met opvoedingsvragen die ze niet direct aan iemand kunnen voorleggen. De school kan de plek bij uitstek zijn om ouders bij hun opvoeding te ondersteunen.

Lees verder
Elke klas een wereld van verschillen

In elke schoolklas worden leerkrachten geconfronteerd met verschillen tussen kinderen. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd wel zo blijven. Om welke verschillen gaat het en welk type onderwijs maakt het mogelijk hiermee rekening te houden?

Lees verder
Ik ben speciaal. Leerlingen in groep 5-6 werken aan hun portfolio

Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Groote Wielen in Rosmalen werken vanaf groep 1-2 met een portfolio. In de bovenbouw van deze school bestaat het portfolio uit vijf onderdelen: ik, themawerk, lezen, teksten en rekenen.

Lees verder
Het portfolio, ook voor de onderbouw!

Het portfolio kan leerlingen helpen om te reflecteren op hun eigen werk. Maar hoe bouw je het werken met portfolio op vanaf de kleutergroepen?

Lees verder
Wat toetst het Cito?

Ontwikkeling van kinderen in beeld brengen en volgen is belangrijk. Vele toetsen en instrumenten zijn met dit doel op de markt gebracht. Ogo heeft haar eigen instrument om de ontwikkeling van kinderen te observeren, registeren en evalueren: Horeb.

Lees verder