Editie: Jaargang 8 - 2009 - Nummer 4

NME op een dorpsschool, natuurlijk het hele jaar rond!

Op basisschool Albronda in Kiel-Windeweer is natuur- en milieueducatie geen apart schoolvak, maar geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Femke Steegstra laat zien hoe haar school dit vormgeeft, het hele jaar rond.

Lees verder
Zorgen voor de wereld. Natuur- en milieueducatie vanuit ontwikkelingsgericht perspectief

In dit artikel beschrijft Bert van Oers het belang van de deelname van kinderen aan deze betekenisvolle zorgactiviteiten.

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Peuters en boeken: Kleine Muis zoekt een huis

Peuters nemen een duik in de literaire wereld van een kleine muis die op zoek is naar een groter hol via het boek ‘Kleine Muis zoekt een huis’ van Petr Horácek.

Lees verder
Toetsen in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Schoolbesturen besluiten vaak om Citotoetsen in te voeren. Maar meten die toetsen wel wat we beogen te meten? Zijn er ook alternatieven die beter aansluiten bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs?

Lees verder
Werken met symbolen

Het werken met symbolen in een koffertje vol sfeer is ontstaan op De Vlaamse Reus in Amsterdam, doordat de leerkrachten behoefte kregen het pedagogisch klimaat in de klas en op school zichtbaar te maken voor kinderen, ouders en collega’s.

Lees verder
Kijk naar de sterren en luister naar de wind. Rouwverwerking bij kleuters

Sommige activiteiten zijn niet te plannen. Wat kun je bijvoorbeeld doen als een ouder van een kind in je groep overlijdt? André Weijers beschrijft hoe je bij de verwerking hiervan in de groep gebruik kunt maken van metaforen en rituelen.

Lees verder
“Lukas, jij kassa zijn?” Het opbouwen van goede interacties met kinderen

In de reeks ‘Omgaan met verschillen’ dit keer aandacht voor interactie. Isabel Peters laat met praktijkvoorbeelden zien hoe je door aandacht te schenken aan verschillende lagen in de interactie vorm kunt geven aan ontwikkelende gesprekken met leerling

Lees verder
Lezen is praten van papier. Betekenisverlening als motor van goed

Recente onderzoeken tonen aan wat van belang is in ‘evidence based’ leesonderwijs. Kees Vernooij heeft aan de hand daarvan een aantal kenmerken van effectief leesonderwijs vastgesteld. Zijn conclusie: gebruik een aanvankelijk leesmethode.

Lees verder
Valt er hier iets uit te zoeken? Hoe culturele kennis een plek krijgt in de onderbouw

Kennis ontstaat doordat mensen tegen problemen aanlopen en daarvoor oplossingen bedenken in de vorm van instrumenten en manieren van denken. Hoe breng je al die kennis over aan de kinderen in je groep?

Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
De rol van kennis in OGO. Kennis en (bestaans)zekerheid

De roep om overdracht van kennis en vaardigheden wordt steeds groter. Alleen zo zou de kwaliteit van het onderwijs kunnen verbeteren. Wim Wardekker schrijft over de rol die kennis speelt in de samenleving en binnen Ogo.

Lees verder
Als een kip zonder kop

De directeur legt zijn mededelingenblad keurig neer enlegt zijn pen precies ernaast. Er valt een korte stilte. Dan zegt hij: “Ik heb een mededeling die niet op de agenda staat.

Lees verder