Editie: Jaargang 9 - 2010 - Nummer 3

Boeksignalering
Lees verder
We hebben het goed op de rails. Een beeldverhaal

“Ga je mee?” De leidsters van peuterspeelzaal Het Visnet in Elst gaan graag met de peuters op stap. De peuters zijn het gewend om er met Greet, Elly en Esther op uit te gaan. De uitstapjes leveren altijd wat op, zoals dit beeldverhaal laat zien.

Lees verder
Een pedagogisch aanbod voor driejarigen?

Een aantal maanden geleden heeft de Onderwijsraad zijn advies uitgebracht over de inhoud en vormgeving van de voor- en vroegschoolse periode met de titel ‘Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool’. Bert van Oers geeft zijn mening over dit rapp

Lees verder
Geef mij de ruimte maar! Een technische community

Marcel Staring, Janneke Hagenaar en Chiel van der Veen organiseerden een zomerschool, waarin techniek een prominente plaats inneemt. In dit artikel beschrijven ze hoe zij een week lang met kinderen op ontwikkelingsgerichte wijze aan het werk zijn gegaan.

Lees verder
Spelen, experimenteren, onderzoeken en weer spelen

Mirjam Hoogland, leerkracht van groep 1-2 van basisschool Leren met Plezier in Almere Buiten, wil er zorg voor dragen dat er in het thema veel manipulerend spel mogelijk is. Ze kiest daartoe voor het thema ‘Water’.

Lees verder
You never walk alone… De visie van Jacques Carpay op de taak van

Met het overlijden van Jacques Carpay begin maart 2010 is een opmerkelijk man van ons heengegaan. Hij was van 1977 tot 1993 hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de VU en heeft aan de wieg gestaan van het OGO-concept.

Lees verder
Het verbinden van de vijf impulsen aan reken-wiskundeactiviteiten

In dit artikel richten we de pijlen op reken-wiskundeactiviteiten. In groep 2-3 is een thema over kunst. Ester van Oers laat zien hoe de leerkracht binnen dit thema de vijf didactische impulsen verbindt aan het ontwerpen van echte activiteiten.

Lees verder
Een lege agenda en een vol hoofd

Soms lijkt het wel of het opbrengstgericht adagium van de laatste jaren ons vooral volle agenda’s en “druk, druk, druk… hè?” heeft opgeleverd. Leerkrachten zijn uren per week kwijt aan het vergaderen over van alles en nog wat.

Lees verder
Startblokken in de kinderopvang

SKE is een stichting voor kinderopvang waaraan 22 locaties zijn verbonden. Ruim twee jaar geleden zijn zij gestart met de invoering van Startblokken van Basisontwikkeling. Mieke van de Kop en Irene Staal doen verslag.

Lees verder
Spelend groot worden. Startblokken vanaf nul

Maar hoe ziet OGO er uit voor kinderen van nul tot vier? Welke ontwikkeling maken deze kinderen door en hoe kun je daar als pedagogisch medewerker, leidster of leerkracht op inspelen?

Lees verder