Editie: Overig

Literatuurlijst bij het artikel OGO en Bildung
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel “Juf je hebt geen idee, ik doe zo mijn best!”
Op academische basisschool De Hoeksteen in Nijkerk heeft groep 5 een lastige loopbaan achter de rug. Er wordt angst en paniek gezaaid, waarbij er door rivaliteit een strijd om aandacht ontstaat. Het is ieder voor zich. Het vertrouwen in elkaar ontbreekt e
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel Werken met het leerlingportfolio
Jitske Bosma deed voor haar masterthese onderzoek naar het gebruik van de leerlingportfolio’s op ontwikkelingsgerichte scholen. In dit artikel presenteert zij haar resultaten en geeft zij praktische tips voor scholen om te werken met het leerlingportfol
Lees verder
Krantenartikel behorend bij het artikel De kracht van eigen onderzoeksvragen
In dit artikel beschrijft Arnoud Neefjes van basisschool De Oostelijke Eilanden (BOE), een ontwikkelingsgerichte school in Amsterdam, hoe het uitwerken van het brede thema ‘Feesten’ in zijn klas uitpakt in een heldere probleemstelling en een zeer goed
Lees verder
Rubriek KORT: Boekentips over onderzoekend leren
Op de website zijn nog meer boeken bij onderzoekend leren in de bovenbouw te vinden.
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel OGO en het brein
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) is een goed schoolconcept. Kinderen zijn betrokken en de activiteiten zijn betekenisvol, waardoor kinderen leren voor het leven. Hoe komt het dat wij daar vanuit gaan?
Lees verder
Een dag uit het leven van..
Een dag uit het leven van Eva in groep 3
Lees verder
OGO-Bulletin
Binnen het ASKO bestuur in Amsterdam hebben verschil- lende OGO-scholen: De Achthoek, De Archipel, De Mijlpaal, De Pool en De Willibrord, hun krachten gebundeld en een eigen OGO-bulletin uitgebracht.
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel Kunst als onderzoeksactiviteit
Kunstactiviteiten kunnen op de basisschool onderzoeksactiviteiten worden.. Leerlingen doorlopen daartoe een cyclus.In dit artikel geven Hester Elzeman en Dorian de Haan aan hoe leerkrachten met deze cyclus kunnen werken.
Lees verder
Praktische handleiding Hoe maak je een lapbook bij het artikel Nieuwsgierigheid van kinderen stimu
In dit artikel wordt het werken met lapbooks verbonden aan een visie op onderwijs voor begaafde leerlingen. Onderwijsadviseur Marlies de Wever beschrijft hoe deze verwerkingsvorm gebruikt kan worden in groep 3-8, maar ook voor de kleuters.
Lees verder
Berichten OGO-Conferentie 2015 ‘Wij hebben een goed verhaal’ – berichten studenten
Verschillende studenten van christelijke Hogeschool Ede bezochten op 18 maart de landelijke OGO-conferentie met dit motto. In dit artikel een samenvatting van hun verhalen en een indruk van wat zij meenamen van deze dag.
Lees verder
Complimenten Taalnieuws
Taalnieuws voor inspiratie en informatie
Lees verder
Werkhoek
Lijst met boekentips
Lees verder
Theorie en praktijk
Literatuurlijst: Samen leren begint bij communiceren
Lees verder
Werk in uitvoering

Foto’s behorend bij het artikel ‘Hoe een (tekst)portfolio de ouderbetrokkenheid kan verhogen'.

Lees verder
Werk in uitvoering

Stand-van-zaken-formulier bij het artikel ‘Communiceren in driehoeksgesprekken’.

Lees verder
Beeldverhaal
Volledige tekst bij het beeldverhaal, door Marion van Leeuwen
Lees verder
Werkhoek
Een verslag van student Wesley Wientjes over het thema ‘Amsterdam door de eeuwen heen’ naar aanleiding van het OGO-lab van Hilde Amse en Judith van Oers.
Lees verder
Van binnen naar buiten: Niet zomaar een uitstapje
Artikel van leerlingen over het bezoek
Lees verder
Theorie en praktijk
Foto’s van leerlingenwerk behorend bij het artikel ‘Onderzoekend leren in het OGO-lab’
Lees verder
Foto’s bij het beeldverhaal
In het thema ‘Later als ik groter ben’ gaat groep 8 stagelopen in de buurt van de school. De kinderen doen échte betekenisvolle ervaringen op en sommigen bloeien helemaal op in hun rol en beroep.
Lees verder
Exemplaar winnen?! Meester Mark draait door

Meester Mark draait door, ten onder in het onderwijs

Lees verder
Oproep leerkrachten die mee willen denken met een artikel
Oproep: Zone en NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) zijn op zoek naar een leerkracht die wil meewerken aan een artikel over een gast in de klas.
Lees verder
Werkhoek en agenda
Op woensdag 14 januari promoveert Hans Bakker op het onderwerp ‘Expansief leren van een schoolorganisatie, een activiteits-theoretisch model voor de basisschool’.
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel: Maak een probleem!
Hoe je kinderen uitdaagt om actief te denken in gesprekken tijdens spel.
Lees verder
Foto’s bij het artikel: Structureren en organiseren van het thema in midden- en bovenbouw
In dit artikel laten leerkrachten Inge Haarsma en Marte van Vliet zien hoe zij het proces van thematiseren en onderzoeken zichtbaar maken in de klas.
Lees verder
Foto’s met teksten bij het artikel: ‘Dit schilderij gaat over mij!’ Kunst dichter bij kinderen
In de dagelijkse praktijk zien we dat veel scholen een museumbezoek vooral als uitje zien dat los staat van het curriculum.
Lees verder
Lesvoorbereiding bij het artikel: Boekrecensies schrijven in groep 8
In het thema ‘Als kind in een Wereldoorlog’ in groep 8 besteden we extra aandacht aan het lezen en beoordelen van boeken in de klas.
Lees verder
Boeksignalering
Hoe kom je tot een keuze van een prentenboek – Hermien de Waard
Lees verder
Activiteitenboek- Met de trein mee
Lees verder
Echt zwemmen op het droge – foto’s
Lees verder
Theorie en praktijk
Literatuurlijst: Samen leren begint bij communiceren
Lees verder
Verslaglegging van De derde Winterschool
Op 31 januari en 1 februari heeft de derde Winterschool plaatsgevonden in Alkmaar.
Lees verder
Afscheid van Wim Wardekker als redactielid

Wim Wardekker heeft afscheid genomen van de redactie van Zone. We danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren!

Lees verder
Van binnen naar buiten
In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de ‘echte wereld’ toegelicht.
Lees verder
Achter de kermis aan…
Lees verder
Beeldverhaal
Nog meer foto's bij het artikel 'Money, money, money'.
Lees verder
Praktische vragen over HOREB
In de rubriek 'Vraag en antwoord' van Zone 4 Jrg. 12 gaat Janneke Hagenaar in op het gebruik van HOREB. In dit bestand kunt u praktische vragen van leerkrachten en antwoorden vinden.
Lees verder
Jaarlijkse EECERA Conferentie in Talinn
Values, Culture and Contexts waren dit jaar de kernwoorden.
Lees verder
Adem verwent Sint en Piet
Een mooi praktijkverhaal over een Turkes jongen in een groep 1-2 op een school in Amsterdam Noord.
Lees verder
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.. werkt dat?
De belangrijkste onderzoeksresultaten op een rij.
Lees verder
Extra boeksignalering door Els Kuiper
Een mooie extra boeksignalering geschreven door Els Kuiper over ‘In 80 dagen de virtuele wereld rond’ van Martine Delfos.
Lees verder
Onderzoek is ook werk in uitvoering
In dit artikel beschrijft Sabine Krah haar onderzoek waarmee zij als onderwijspedagoog afstudeerde.
Lees verder
Ontbijten met boekfiguren
In dit artikel wordt duidelijk hoe het jaarlijkse voorleesontbijt een geweldig succes wordt en resulteert in drie weken leesplezier.
Lees verder
Vraag en antwoord
Vragen op de vragenwand
Lees verder
Let’s dance
Een beeldverhaal
Lees verder
Boeksignalering
Bij kinderen met dyslexie staat leesplezier voorop
Lees verder
Brochure Rekenen en Wiskunde
In OGO is rekenen en wiskunde meer dan sommen maken.
Lees verder
Vraag en antwoord
Lees verder
Techniek door alle bouwen heen

Een beeldverhaal van een schoolbreedthema ‘Techniek'. Het beeldverhaal van deze Zone laat een schoolbreedthema zien rondom techniek op basisschool De Archipel. Vanuit het stadsdeel krijgt de school de opdracht tot het ontwerpen van een nieuw cent

Lees verder
In gesprek met de OGO-Inspectie

Op 14 september 2012 gingen zo’n dertig vertegenwoordigers van OGO-scholen in gesprek met de Inspectie. OGO-scholen willen de beste opbrengsten voor elk kind óók gericht op brede vorming. Dat staat immers in de wet op het basisonderwijs.

Lees verder
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering
Tonny bruin heeft vanuit de kenniskring ‘Leren en Innoveren’ in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en vier academische basisscholen, een onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop leerkrachten meer eigenaar van hun ontwikkeling worden. In de
Lees verder
Column droomschool
Carla de Vos, leerkracht op de Leonardo-afdeling van de Dr. H. Bavinckschool in Dordrecht, stuurde een column over de droomschool.
Lees verder
Zo zijn de manieren op basisschool De Aanloop
De ouderparticipatiegroep van basisschool De Aanloop heeft een brochure uitgebracht over de OGO praktijk bij hun op school.
Lees verder
Nieuwe website!
ZONE heeft een nieuwe website, met meer mogelijkheden en een wijze om snel op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen rondom Ontwikkelingsgericht Onderwijs.
Lees verder
Boekentips thema: De kapper
Lees verder
Woordenlijsten uit het portfolio van Barendine Punt
Lees verder
Logboekplanning
Lees verder
Bronnen bij artikel Van der Zwaard
Lees verder
In de leer bij Engeström
Lees verder
Bericht voor Zone van De Volgende Stap
Lees verder
Leesmotivatie bevorderen
Lees verder
De boeken Top 5 van groep 6/7 van Cbs Het Kompas in IJmuiden
Lees verder
Onderneming de Kunstknaller
Lees verder
Lijstjes van taakomschrijvingen en kwaliteiten
Lees verder
De nieuwe Horebsite, ook voor de bovenbouw en voor kinderdagverblijven
Lees verder
Bijzondere plekken
Lees verder
Kunstzinnige vorming in het ontwikkelingsgericht onderwijs
Lees verder
Van Ons – Voor Hier
Een kunsteducatief project voor groep 1-2 van het basisonderwijs.
Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
De situatie van het basisonderwijs
Lees verder
Hier woon ik: Powerpoint
Lees verder
Planning en reflectie
Lees verder
Hier woon ik
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 4 2011
Lees verder
Een kwalitatieve studie naar een ontwikkelingsgerichte visie op educatief partnerschap
Lees verder
Implementing dynamic assessment in the classroom
a practice of teacher support in schools for developmental education
Lees verder
‘Boek aan Zee’
Lees verder
Handleiding voor de leerkracht bij het project ‘Bibliotheek in de klas!’
Lees verder
Kikker en het vogeltje. Samen een prentenboek in het Engels vertalen
Lees verder
Filmpjes startactiviteit engels
youtube links
Lees verder
De studiereis naar Canterbury in Engeland.
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 3 2011
Lees verder
Narratieve competentie en rekenvaardigheden in groep 3 en 4 van de basisschool
Lees verder
Overzicht recente publicaties van Mienke Droop
Lees verder
Hoe schoolontwikkeling een feestje wordt op de werkvloer
Lees verder
Ik ben een astronaut
Lees verder
Op zoek naar de zon. Kleine kring rondom het gebruik van bronnenmateriaal
Lees verder
Carnaval in de kennisfabriek
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel ‘Spelen in de bovenbouw, onderzoeken in de onderbouw’
Lees verder
Het leven beschouwen
Lees verder
Stap 1: een themaplanning maken met ‘volle’ reken-wiskundeactiviteiten
Lees verder
Stap 2: 3D-analyses maken van enkele reken-wiskundeactiviteiten
Lees verder
De activiteit: post adresseren en bezorgen/ plattegrond hiervoor maken
Lees verder
Bronnen bij Artikel Niko Fijma
Lees verder
Literatuurlijst bij ‘Spatial structuring and the development of number sense:
A case study of young children working with blocks’
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 1 2011
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 4 2010
Lees verder
De meerwaarde van HOREB P.O. digitaal
Lees verder
Evalueren met kinderen
Lees verder
De kwaliteit en kwantiteit van de mondelinge communicatie in de kleine groep
Lees verder
Opleiden in Ontwikkelingsgericht perspectief. Boekbespreking
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 3 2010
Lees verder
You never walk alone… De visie van Jacques Carpay op de taak van de Onderwijspedagogiek
Literatuurlijst
Lees verder
Prof. Jacques Carpay (1933 – 2010) en de Onderwijspedagogiek in Nederland
Lees verder
Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool
Lees verder
Observatiemodel voor spelactiviteiten. Manipulerend spel en rollenspel
Lees verder
Zo ziet het invoeringstraject van SKE eruit
Lees verder
Reken-wiskundeactiviteiten. Het 3D-model
Lees verder
Een community worden, zijn en blijven
Lees verder
Groep 1-2b Een gepland gezamenlijk thema voor de kleutergroepen
Lees verder
Uit: Het klusdagboek van juf Westerlaken
Lees verder
Stappenplan kwaliteitszorg met OGO-kwaliteitskaarten in kaart brengen
Lees verder
Met de kwaliteitskaarten aan het werk!
Lees verder
Ontwikkelingsgericht werken in de bovenbouw van de basisschool
Lees verder
Meer Boeksignalering – Zone 2 2010
Lees verder
Spel voor taal
Een onderzoek naar de invloed van verteltafelspel op de pragmatische taalontwikkeling van jonge NT2-leerlingen.
Lees verder
Plan van aanpak. Ontdektuin Piet Hein en Achthoek
Lees verder
Tijdpad, bijhorend bij plan van aanpak ontdektuin Piet Hein en Achthoek
Lees verder
Ideeën voor de ontdektuin naast de school. Wat willen kinderen zelf?
Lees verder
Zorgen, dat ligt voor de hand…
Lees verder
Het materialenboek H10
Lees verder
Foto-reportage OBS De Hobbitstee in Leerdam
Lees verder
NME-kalender van basisschool Albronda in Kiel-Windeweer
Lees verder
Bronnen NME
Lees verder
Bronnen NME
Lees verder
Literatuurlijst bij artikel van Isabel Peters – “Lukas, jij kassa zijn?”
Lees verder
Literatuurlijst bij artikel van Dorian de Haan – Lezen is praten van papier
Lees verder
Teaching children to read
Lees verder
De Academische Opleidingsschool
Lees verder
Betreft: Aanvraag ontheffing voor de CITO kleutertoetsen.
Lees verder
Schema voor activiteitenplanning in peutergroepen
Lees verder
Oudercontacten in ontwikkelingsgerichte scholen
Lees verder
Two More Miles To Go
Naar een balans tussen foneemtraining en betekenisverwerving in de bestrijding van leesproblemen en (pseudo-)dyslexie
Lees verder
Boekrecensie “Spelen om te vertellen” Taal en Toneel en extra informatie
Lees verder
Literatuurlijst bij Waar gaan jouw ogen naartoe? Kunstzinnige vorming in Ontwikkelingsgericht
Lees verder
Bijlage bij het artikel Waar gaan jouw ogen naartoe?
Bloemen zijn rood (lied)
Lees verder
Uitleg van het leesschema
Lees verder
Foto-impressie thema over microkredieten
Lees verder
Format ondernemingsplan
Lees verder
Boekrecensie Tim doet het niet!
Lees verder
Mijn gouden Ogo-moment
Lees verder
Deze impulsen zet Nicole Steeghs in tijdens het thema ‘Het pietenhuis’
Lees verder
Weekplanning ‘Jippie Jee, verhuis je mee?’
Lees verder
Een impressie van De Dierenwinkel in groep 2-3
Lees verder
Moviemaker werkt zo
Lees verder
De vrije schop van David Beckham
Lees verder
Leerlijnen binnen het thema ‘hoe word ik een topsporter?’
Lees verder
Afsluiting OGO-conferentie 4 maart 2009
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel Wat doen we met de canon?
Lees verder
Wat doen we met de Canon?
Lees verder
Reflecties op een Cultuurhistorisch Onderzoeksprogramma in de Onderwijspedagogiek
Rede opgesteld ter gelegenheid van het afscheid van Wim Wardekker van de Vrije Universiteit (23 januari 2009).
Lees verder
Met OGO Vooruit
Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO), als inzet voor begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen binnen de eigen klas.
Lees verder
An educational change in teaching:
The efficiency of ‘Development-oriented Education’ on the spelling skills of the ‘poor speller’.
Lees verder
Woordenschat in Startblokken – Basisontwikkeling. Didactiek en alternatieve toetsing Literatuurlij
Lees verder
Literatuurlijst bij het artikel OGO-perspectief voor (hoog)begaafde leerlingen
Lees verder
‘De fietsenhoek’
Lees verder
Een weblog in groep 3-4. Waarover lachen we met elkaar?
Lees verder
Advies blad van Sem
Lees verder
Adviesverslag van Celina
Lees verder
Schrijfschema voor kinderen om een eigen adviesverslag te schrijven
Lees verder
Reflectie op thema ‘Dierenopvanghuis’
Lees verder
Opvoedingsondersteuning voor ouders in school
Een voorbeeld uit de cursus: een stappenplan om gedrag te verbeteren
Lees verder
Heimwee naar ouderwets stampwerk
Lees verder
Het portfolio voor de bovenbouw als evaluatieinstrument
Verslag van een tussenevaluatie in het kader van een onderzoeksstage
Lees verder
Basisontwikkeling: een verhaal met toekomst. Literatuurlijst
Lees verder
De leesattitude van jongens. Literatuurlijst
Lees verder
De leesattitude van jongens
Strategieën voor het verbeteren van de leesattitude van jongens
Lees verder
Praktijkbrochure ontwikkelingsgericht leesonderwijs
Lees verder
De inhoudsopgave van de nieuwe Basisontwikkeling
Lees verder
Architectuur in Almere
Lees verder
Workshop: Echt doen alsof
Lees verder
Het gebruik van woordenschat bij peuters
Lees verder
Spelling groep 3-4
Lees verder
Tweedaagse ‘Winterschool’ 2008
Lees verder
Oorlog rond de slotgracht
Lees verder
Technische handleiding Horeb
Lees verder
Horeb. Inhoudelijke handleiding
Lees verder
The Thematic Vocabulary Assessment Test
A new ecologically valid instrument for assessment of Dutch lexical knowledge of bilingual kindergarten pupils in developmental educaton.
Lees verder
Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)
Lees verder
Toezicht op Burgerschap en Integratie
Lees verder
Reading and Writing with Struggling Readers. A Vygotskian Approach
Lees verder
Observatiepunten zwakke lezers
Lees verder
Verdiepingsaanpak voor zwakke lezers – overzicht
Lees verder
Hoe werk je met Méér dan onderwijs
Lees verder
Inleiding van het boek Méér dan onderwijs
Lees verder
Wim de Haan beschrijft in het artikel:
De toekomst van groep 8 de snuffelstages en interviews met brugklassers die de kinderen van groep 8 hebben ondernomen. Binnen het thema ‘Mijn toekomst’ heeft hij ook andere facetten aan de orde laten komen. Hier volgt een overzicht.
Lees verder
Promotieonderzoek: De Schatkist van het Schematiseren
Lees verder
Het wordt allemaal minder…
Lees verder
Leren zwemmen op een pianokruk
Een beschouwing over de Inspectiecampagne voor het technisch lezen
Lees verder
Het automatiseringsproces
Lees verder
Het analyse-instrument voor lees-schrijfactiviteiten
Lees verder
Verslag analyse interviews ‘Aardrijkskunde en OGO’:
Meer zicht op de rol en positie van het vak aardrijkskunde in de bovenbouw van het Ontwikkelingsgerichte Onderwijs
Lees verder
Zo maken we het onderwijs beter
Lees verder
Meer lezen over het schoolbuurtwerk in Amsterdam-Westerpark
Lees verder
Beschrijving van het thema ‘Hulp geven’
Lees verder
Speciale aandacht voor de overgang van de spelactiviteit naar de bewuste leeractiviteit
Lees verder
Basisschool De Avonturijn: Protocol verlengen
Lees verder
Observatiemodel voor reken-wiskundeactiviteiten. Met voorbeelden
Lees verder
Observatiemodel voor reken-wiskundeactiviteiten
Lees verder
Voorbeeld van een Logboekbeschrijving
Lees verder
Observatiemodel voor constructiespel en beeldende activiteiten. Met voorbeelden
Lees verder
Observatiemodel voor constructiespel en beeldende activiteiten
Lees verder
Een voorbeeld uit het activiteiten boekdidactische hulpmiddelen:
De rol van de leerkracht in spelactiviteiten. Wat ga je doen en hoe?
Lees verder
Basisontwikkeling: Een Vygotskyaanse strategie voor ontwikkelingsstimulering
Lees verder
Literatuur en achtergrondinformatie over kindermisbruik
Lees verder
Vertrouwenscontactpersoon
Bovenschoolse afspraken zoals die zijn vastgesteld voor het Netwerk CP Amsterdam
Lees verder
Protocol Rol van de Contactpersoon wanneer iemand betrokken bij de school aangeklaagd wordt
Lees verder
Protocol: De rol van het bevoegd gezag en de schoolleiding
Lees verder
Een samenvatting van de klachtenregeling
Lees verder
Brochure Meldplicht. Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs
Lees verder
Sesamstraat op de Pabo: een aanrader
Lees verder
Sesamstraat in de klas
Lees verder
Laat taal leven!
Lees verder
Kennis door spel: co-constructie van leidster en kinderen
Lees verder
Reactie op het concept-eindrapport. Evaluatie van Startblokken en Basisontwikkeling
Lees verder
Reactie op Evaluatie van Startblokken en Basisontwikkeling
Lees verder
Opleiden in Ogo school. Nestelen en uitvliegen met de Pabo
Lees verder
Pionieren op IJburg: De Willibrord, een nieuwe school in een nieuwe wijk
Lees verder
Op zoek naar levenswaarden. Het afsprakenboek
Lees verder
Het afsprakenboek
Lees verder
Literatuurlijst
Lees verder
Verschillen in het begeleiden van schematiseren in de Basisontwikkeling
Lees verder
Illustraties bij groep 1-2 leert wiskunde
Lees verder
Groep 1-2 leert wiskunde. Foto’s van bouwactiviteiten en bouwtekeningen
Lees verder
Groep 1-2 leert wiskunde
Lees verder
Bijzondere Basisontwikkeling
Lees verder
De Romeinen
Lees verder
Het verhaal van muis
Lees verder
Samenwerkend leren in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Lees verder
In the Mood. Een Onderwijspedagogische kijk op muzikale ontwikkeling
Lees verder
Zevenije: groep 7 maakt zijn eigen werelddeel
Lees verder
Foto’s powerpoint
Lees verder
Kielster Kunst Kabinet
Lees verder
Bezoek aan de kunstuitleen
Lees verder
Bezoek aan verschillende kunstenaars
Lees verder
Gemengd naar school. Een actieplan voor Amsterdam
Lees verder
Dansend naar school
Lees verder
Betekenisvol techniek leren
Lees verder
Stem, taal, verhaal: betekenisverlening in Ontwikkelingsgericht onderwijs
Lees verder
Dozendorp, een leeravontuur
Lees verder
Opnieuw op de foto. Ontwikkelingsgericht Onderwijs anno 2011
In 2003 schetste Bert van Oers in zijn artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’ een aantal hoofdkenmerken van OGO. In dit artikel loopt hij deze principes nog een keer langs en blikt hij terug: welke vooruitgang hebben we geboekt sindsdi
Lees verder
Filmpjes verrijken begrip en woordenschat
Gerri Koster laat in dit artikel zien hoe leerkrachten het digitale schoolbord op betekenisvolle wijze kunnen inzetten in hun thematisch onderwijs.
Lees verder
Boeksignalering
Lees verder
Samen schrijven in een peutergroep
In peutergroepen zijn leidsters steeds op zoek naar interessante aanknopingspunten om de mondelinge en schriftelijke taaluitingen van hun peuters te verdiepen. Nooit geïsoleerd in ‘losse lesjes’ maar verbonden aan de intrinsieke motieven van de kinde
Lees verder
Narratieve competentie en rekenvaardigheden in de onderbouw
In het onderwijs bestaan nog veel vragen rondom het rekenen in de onderbouw. Student Wendy van Houten heeft onderzoek gedaan naar narratieve competentie en rekenvaardigheden.
Lees verder
De schilderijenroof… Onderzoek en spel in de bovenbouw
De leerkrachten van De Mate/’t Prisma in Doetinchem willen weten hoe ze thema’s ook in de bovenbouw vanuit een onderzoeksgeoriënteerd curriculum kunnen ontwikkelen. Onderwijsadviseur Miriam Kobussen begeleidt hen hierbij.
Lees verder